Godkjenning E-post

                   

                        BMW M5 E39 Ombygd, blir godkjent hos Biltilsynet  

 

Det er svært viktig at et kjøretøy er godkjent iht de til enhver tid gjeldende regler som Vegdirektoratet og Biltilsynet forholder seg til, Kjøretøyforskriften. Å kjøre rundt i en endret eller ombygget bil, som ikke er godkjent kan skape store problemer og konsekvenser. Dette både i forhold til EU kontroll, men også der hvor uhellet skulle være ute og ikke minst verdimessig ved salg.

                                     

 Vi har derfor i mer enn 20 år arbeidet pro-aktivt for at våre ombygginger er utført riktig og at dette gir godkjenning iht disse regler og krav før en ny type ombygging blir satt i gang. Grunnlaget for en slik godkjenning baseres først og fremst på testing, dokumentasjon og verifisering av et såkalt uavhengig akkreditert organ iht. de rette EU direktiver og regler. Det finnes ikke slike organer i Norge lenger, da det som for mange år siden het Teknologen, ble lagt ned.
Det finnes derimot to slike Tyske akkrediterte organ som kalles TÜV (Technische Überwachungs Verein) og DEKRA. Disse kan begge utstede dokumenter basert på blant annet testing, fabrikkgodkjenning med mer i forhold til EU sine regler og direktiver.
Det er en omfattende, tidkrevende og til dels kostbar prosess for å gjøre dette på en riktig måte, slik at dette igjen kan brukes for godkjenning av det Norske Biltilsynet. Ethvert kjøretøy må bringes til Tyskland, selv om det dreier seg om to identiske ombygginger på identiske biler. Her er Biltilsynets krav ufravikelige. Hovedårsaken er at det hele er knyttet opp mot bilens chassis nummer.
Likeså viktig er det å dokumentere opphavet til de mest vitale delene som blir benyttet ved ombygginger, som drivverk. Dette blir det også krevet underlagsdokumentasjon på.
Krav til godkjenning etter en endring eller ombygging vil avhenge av mange faktorer, som bla a bilens modell og hvor omfattende endringene er.
Et annet aspekt er at om bilen er en mindre enn 10 år gammel i Norge, dvs si at det er mindre enn 10 år siden bilen ble registrert i Norge uavhengig av modell (med unntak av bil eldre enn 30 år), vil dette utløse endring i avgifter i forhold til vekt, motorytelse og slagvolum. Dette må eier selv påse blir tatt hensyn til. Man får i slike tilfeller også bruksfradrag på disse eventuelle tilleggsavgiftene.

Her er en liten liste på ganske ekstreme biler vi har hjulpet til med:

Ford Escort MK1 med 380hk Cosworth motor. (Fredrik Halvorsens orange "Mexico") Godkjent på TÜV i Tyskland høsten `03 via SS Performance og på Biltilsynet deretter
Stein Arne Lindvall sin 1970 Opel Coupe med Chevrolet V8 med dobbel turbo.
BMW "356" (316i compact med V12) Godkjent på TÜV våren `02 og Biltilsynet deretter
BMW E36 coupe med 4,6l. V8 Alpina motor
Helge Vik`s E30 med M5 turbo ble godkjent sommeren `04
Vår egen Porsche "GT2 Evo" med 3,6l twin turbo